Lions Club Leerdam

Lions Club Leerdam is onderdeel van Lions Clubs International, met 1,3 miljoen leden verspreid over 45.000 clubs in 205 landen verreweg ’s werelds grootste serviceorganisatie. De leden zetten zich belangeloos in ter bevordering van het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap, zulks zowel in materiële als immateriële zin. Lions Club Leerdam werd opgericht in 1980 en het ledental van de club schommelt sinds jaar en dag rond de 25 personen.

Om de doelstellingen van de club te kunnen realiseren worden continu projecten onder de loep genomen en bij adoptie van een project worden zorgvuldig leden geselecteerd die op basis van hun expertise verondersteld worden het project tot een goed einde te kunnen brengen. Hiertoe worden bijvoorbeeld weer acties ondernomen om fondsen te verwerven en voor dit traject worden dan weer andere leden ingeschakeld die over andersoortige vaardigheden beschikken. Kortom, voor ieder project worden mensen uit verschillende maatschappelijke disciplines ingezet om het beste resultaat te kunnen bewerkstelligen. Er wordt zowel in clubverband als commissieverband veel vergaderd om aan alle details die met een project samenhangen aandacht te kunnen besteden.

Door Lions Club Leerdam zijn in het verleden zowel internationale als regionale en lokale projecten ter hand genomen. Van de internationale projecten kunnen worden genoemd: een waterputtenproject in Kenia, een groot mondiaal blindenproject voor de derde wereld, een huisvestingsproject voor verschoppelingen in Kroatië en een kinderproject in Uganda. Als regionaal project is financiële ondersteuning van het hospice in Gorinchem een goed voorbeeld. In toenemende mate heeft Lions Club Leerdam de afgelopen jaren haar aandacht echter toch verlegd naar noden in de regio Leerdam en hierin is de club buitengewoon creatief en succesvol gebleken. We doen er een kleine greep uit: de nieuwbouw van het Leerdamse Dierenasiel, de restauratie van voormalig stoomgemaal De Oude Horn, voorzieningen voor De Tuinfluiter, rateltikkers voor slechtzienden bij de stoplichten, speeltoestellen voor het Tamarindeplein, ondersteuning van het Timmerdorp, Aqua Zoo, Stichting GO en De Blauwe Anemoon, boottochten voor het Rode Kruis en hulp aan de Leerdamse Voedselbank.

Heel actueel is onze steun aan De Lingebolder, een samenlevingswoonvorm in Leerdam voor meervoudig gehandicapten waarvoor mantelzorg thuis volstrekt ontoereikend is. De focus ligt hierbij op financiële ondersteuning ten behoeve van diverse projecten waarbij de gehandicapten buitenshuis hun gezichtsveld kunnen verruimen. Ook ter zake van de begeleiding worden de teams van De Lingebolder bij deze evenementen zo adequaat mogelijk versterkt met vrijwilligers uit de gelederen van de Lions. Voorts wordt nagedacht over de aanschaf van nieuwe objecten voor de zogenaamde knuffelweide, een onlosmakelijk onderdeel van het wooncomplex waar de bewoners zich kunnen terugtrekken ter versterking van gevoelens van veiligheid en geborgenheid.

Lions Club Leerdam zet vele radertjes in beweging onder dankzegging voor uw olie!